Vaststellen van de marktwaarde
De omslag naar een meer marktconforme benadering van vastgoed in de zorg zet zich door, hiertoe aangezet door de kapitaallastenbrief van de toenmalige minister Hoogervorst. Zorginstellingen staan voor tal van nieuwe vragen: wat betekent dit voor het zorgproces, moeten we ons vastgoed aanhouden of juist verkopen, moeten we ons vastgoedbeheer zelf doen of is uitbesteden beter? De marktconforme benadering van vastgoed heeft voor zorginstellingen aanzienlijke financiële gevolgen. Zo wordt de gegarandeerde nacalculatie van rente en afschrijving verlaten, en door de invoering van de zorgzwaartepakketten (ZZP’s) moeten zorginstellingen hun vastgoedlasten doorberekenen in de kostprijs van de ZZP’s en in de tarieven die zij hanteren. Dit heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering.

Het wordt voor zorginstellingen dus steeds belangrijker om bedrijfsmatig verantwoorde vastgoedinvesteringen te plegen die terugverdiend kunnen worden vanuit de integrale tarieven. Vastgoed, en het opzetten van een strategisch vastgoedbeleid, is daarmee een strategisch thema geworden voor zorginstellingen. En in het licht van de steeds toenemende onderlinge concurrentie tussen zorginstellingen zullen de vastgoedportefeuille, en de kwaliteit van de sturing daarop, het verschil maken tussen succesvolle en minder succesvolle zorgorganisaties. Het vastgoed zal met de bril van de (vastgoed)belegger bekeken moeten worden, die zich de vraag stelt: wat is de waarde van het vastgoed, en hoe ga je het vastgoed zodanig exploiteren dat dit de zorgverlening faciliteert? DansenVanderVegt heeft inmiddels waardevolle ervaring met het vaststellen van de marktwaarde van vastgoed van zorgobjecten voor diverse opdrachtgevers, verspreid over geheel Nederland.

 

Actuele referenties

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12