Taxaties

In veel gevallen worden taxaties voor financieringsdoeleinden door de geldverstrekkende bank geïnitieerd. De betreffende bank treedt in dat geval meestal ook op als enig opdrachtgever, of soms als mede- opdrachtgever.

In sommige gevallen laat een bank haar klant vrij in de keuze van de taxateur, en fungeert de klant dus rechtstreeks als opdrachtgever van een taxatie. Veel banken hanteren daarbij een lijst met taxatiebureaus die voldoen aan de door de bank gestelde eisen. DansenVanderVegt Vastgoedconsultants voldoet in alle gevallen aan de gestelde eisen. Denk daarbij aan lidmaatschappen van brancheverenigingen, verplichte inschrijving in registers, opleidingseisen of eisen met betrekking tot werkervaring. indien gewenst informeren we u hierover graag nader.

 

Een klant die rechtstreeks opdracht verstrekt aan de taxateurs (dus: zonder tussenkomst van een bank) is soms een vastgoedbelegger, maar vaak ook de eigenaar-gebruiker van het te taxeren vastgoed. Voor beide doelgroepen voeren we regelmatig marktwaardetaxaties uit, deze taxaties zijn gezien de specifieke aard in beginsel beperkt tot de regio zuidoost Brabant en noord Limburg. In bijzonder gevallen taxeren voor deze doelgroep ook buiten deze regio’s, we horen graag wat uw wensen zijn. Daarbij gaat het uitsluitend om commercieel vastgoed: verhuurde woningen of bedrijfsmatig (courant) vastgoed.

Diensten Beleggers DansenVanderVegt
   

 

 

Actuele referenties

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12