Vaststellen van de marktwaarde voor commercieel vastgoed

Ook de grote Nederlandse banken vormen een belangrijke klantenkring voor DansenVanderVegt. In de momenteel weer wat dynamischere vastgoedmarkt, die als gevolg van de financiële crisis lang op slot zat, verstrekken de banken met grote regelmaat vastgoedfinancieringen op winkels, woningen (in verhuurde staat), bedrijfspanden, kantoorgebouwen of andersoortig bedrijfsmatig of maatschappelijk vastgoed. Ten behoeve van dergelijke financieringen stelt DansenVanderVegt vrijwel dagelijks taxatierapporten op, waaruit de marktwaarde van te financieren object blijkt. Onze taxatierapporten zijn altijd:

 • Onafhankelijk, integer, duidelijk en volledig;
 • Gebaseerd op de normen van de International Valuation Standards (IVS);
 • Conform de richtlijnen van het NRVT.

Op verzoek van de betreffende bank leveren wij graag maatwerk, bijvoorbeeld door te werken volgens een afwijkend format, zolang onze huisregels daarmee geen geweld wordt aangedaan.

Waarde bij gedwongen verkoop
Als gevolg van diverse omstandigheden kan een vastgoedeigenaar in de positie komen waarin sprake is van een ‘gedwongen verkoop’. Een gedwongen verkoop is het gevolg van commerciële en/of juridische factoren (zoals bij een executoriale verkoop), waardoor een marktwaarde niet zonder meer kan worden vastgesteld op basis van de geldende definitie, namelijk:

"De marktwaarde is het geschatte bedrag waarvoor een object op de taxatiedatum zou worden overgedragen door een bereidwillige verkoper aan een bereidwillige koper in een marktconforme transactie, na behoorlijke marketing, waarbij de partijen geïnformeerd, zorgvuldig en zonder dwang hebben gehandeld".

Een taxateur kan de verkoper in dit geval dus hooguit helpen bij het vaststellen van een aanvaardbare prijs onder de omstandigheden. Van een taxatie die van tevoren kan worden vastgesteld is dus geen sprake, een relatie met de marktwaarde is niet aanwezig. Volgens IVS mag de term executiewaarde dan ook niet worden gebruikt. 

 

171117 Website DansenVanderVegt 
 

 

 

 

 

 

 

Actuele referenties

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12