Woningcorporaties (in heel Nederland) hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van DansenVanderVegt. In de afgelopen jaren hebben de ontwikkelingen in de corporatiebranche elkaar snel opgevolgd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de opkomst van benchmarking (aeDex/IPD), de integrale vennootschapsbelastingplicht en de veranderende regelgeving op het gebied van jaarverslaglegging. Wij beschouwen ons als specialisten op de ‘nichemarkt’ van de woningcorporaties.
Lees hier alles over al onze diensten voor woningcorporaties.

Banken stellen steeds strengere eisen aan de taxatierapporten die worden opgesteld ten behoeve van vastgoedfinancieringen, en daarmee ook aan de taxateurs die ze opstellen. De oprichters van DansenVanderVegt zijn afkomstig uit de bancaire sector en hebben daar waardevolle ervaring opgedaan. Onze taxateurs zijn lid van diverse brancheverenigingen (NVM, RICS) en zijn geregistreerd bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).
Lees hier alles over al onze diensten voor banken.

In het kielzog van de woningcorporaties heeft de overheid sinds enkele jaren (met name sinds 2008) nu ook de zorgsector in het vizier. De overheid trekt zich gefaseerd terug uit de sector, zorginstellingen moeten de kapitaallasten (afschrijvingen en rentekosten) op termijn dekken uit de integrale tarieven die de zorgaanbieder in rekening brengt. Dat heeft aanzienlijke gevolgen voor onder meer het vastgoedbeleid van deze instellingen.
Lees hier alles over al onze diensten voor zorginstellingen

Vroeg of laat krijgt vrijwel elk bedrijf of instelling wel een keer te maken met een vastgoedvraagstuk op juridische, financiële, verzekeringstechnische of fiscale gronden. In veel gevallen kan DansenVanderVegt daarin een rol vervullen, soms in samenwerking met een specialistische partner.
Lees hier alles over al onze partners.

Actuele referenties

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12